این هم

 

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:28:08

خبر

کتاب تقاص برادری منتشر شد

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:28:08

آذر

آذر، ماه آخر پاییز است

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:28:08

انتظار

انتظار مثل ابری می ماند که منتظری ببارد. شاید باران بیاید و شاید نیاید.اما چشم دوختن به آسمان را نمی شود قطع کرد .یقین ، این ابر سیلی با خود دارد .

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:28:08

یک خبر

رمان «تقاص برادری »  من مجوز چاپ گرفت .  این رمان توسط نشر آموت منتشر خواهد شد

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:28:08

پیشنهاد

توانستید کتاب اژدها کشان یوسف علیخانی را بخوانید . فضا سازی اثر ، استفاده از مولفه های بومی و شخصیت پردازی این مجموعه داستان را خواندنی کرده است .

 

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:28:08

در باره ی شکار

رومن گاری در جایی از رمان ریشه های آسمان از زبان شخصیتی می نویسد :

من در تمام عمر از ترس زهره ترک شده ام ، ترس از زندگی ، ترس از مرگ ، ترس از بیماری ها ، ترس از ناتوانی جنسی ، ترس از افول چاره ناپذیر جسمی ... وقتی ترس تحمل ناپذیر می شود تمام اضظراب های من ، تمام ترس من در گرگدنی مهاجم تمرکز می یابد ، در شیری که ناگهان از میان علف ها در برابرم سبز می شود، در فیلی که به طرفم تغییر جهت می دهد، اضطراب من سرانجام چیزی ملموس می شود، چیزی که می توان کشت .شلیک می کنم و چند مدتی آسوده ام ، آرامش کامل دارم .حیوانی که سرضرب کشته شده تمام ترس های متراکم مرا به درون مرگ خود کشیده است .

برچسب ها: تمام ترس , ناپذیر
زمان: 2015-06-30 13:28:08

صورتک ها

 صورتک ها غمگین می شوند فقط کافیست منحنی را بالا و پایین کنی .

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:28:08

عید نوروز

سال نو بر همه ایرانیان مبارک باد

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:28:08

آدم برفی

گاهی بعد سال ها که توی شهرمان به جای خاک ، برف می بارد اهالی با خوشحالی بیرون می زنند و آدم برفی درست می کنند .به یادشان می آید خیلی خیلی پیشترها در باره برف چیزهایی خوانده اند. از اینکه آرزوی کودکی شان بر آورده شده خوشحال می شوند. ولی به خوبی می دانند عمر آدم برفی  شان بسیار کوتاه است مثل زندگی و عمر خودشان .

برچسب ها:
زمان: 2015-06-30 13:28:08

بودن

چقدر خوب است که انسان بداند گاهی بودن خویش را با خود قسمت کند

برچسب ها:
زمان: 2018-06-24 05:30:01